Με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνω ρητά και υπεύθυνα ότι επιτρέπω στο διαδικτυακό φροντιστήριο Home’scool την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, τα οποία θα συμπληρώσω στη φόρμα και όσα επιπλέον προσωπικά δεδομένα παρέχω προφορικά ή γραπτά στο διαδικτυακό φροντιστήριο Home’scool.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει για την ενημέρωση μου για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχει το διαδικτυακό φροντιστήριο Home’scool. Αποδέκτες των παραπάνω προσωπικών δεδομένων είναι τα αρμόδια στελέχη του διαδικτυακού φροντιστηρίου και της ΤΖΟΓΙΑΣ ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε

Το ελάχιστο χρονικό διάστημα τήρησης και επεξεργασίας των παραπάνω προσωπικών δεδομένων θα είναι το διάστημα που χρειάζεται για να πραγματοποιηθεί η ενημέρωσή μου για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του διαδικτυακού φροντιστηρίου και το μέγιστο διάστημα, για όσο υφίσταται η εταιρεία.

Δηλώνω, ότι οι προσωπικοί κωδικοί που θα μου αποσταλούν αλλά και η διεύθυνση url της διαδικτυακής αίθουσας, είναι αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν μπορούν να δοθούν σε άλλα πρόσωπα παρά μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Υπεύθυνου του διαδικτυακού φροντιστηρίου. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί ο παραπάνω όρος, ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να διακόψει τη φοίτηση του σπουδαστή που μοιράστηκε τα στοιχεία σύνδεσης στη διαδικτυακή αίθουσα.

Δηλώνω, επίσης, ότι γνωρίζω ότι με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, έχω το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των προσωπικών μας δεδομένων καθώς και το δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας τους.

Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορώ να τα ασκήσω υποβάλλοντας αίτηση στο email: support@soeasy.gr ή στη διεύθυνση: Κουντουριώτου 108, 185 32 Πειραιάς Αττικής.

Η εταιρία ΤΖΟΓΙΑΣ ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε, ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι αξιόπιστη, ακριβής και πλήρης για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω. Τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται έγχαρτα ή ηλεκτρονικά/ ψηφιακά για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εκπληρωθούν οι σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα ενημέρωση, πλην των περιπτώσεων όπου απαιτείται ή επιτρέπεται η τήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει την νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου γίνονται σεβαστές και δεν καταπατώνται.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή αποκλειστικά στην περίπτωση της μη ένταξης στο τμήμα επιλογής του πελάτη, εντός της προθεσμίας των 10 ημερών.

Με το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, θα συντελείται η επιστροφή, κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης του πελάτη.

Η επιστροφή θα συντελείται με πίστωση του υποδειχθέντος από τον πελάτη τραπεζικού λογαριασμού.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο s.tzogia@soeasyeducation.gr.

Πλην της ανωτέρω περιπτώσεως, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων σε καμία άλλη περίπτωση.

Καλάθι αγορών
en_GBEnglish (UK)
Scroll to Top